Sunday, December 17, 2006

A day to remember

Reactions: 
Mijne Broeders en Mede-landgenoten,
hier staan wij tans op een ogenblik voor een
heilige God van Hemel en aarde om een
belofte aan Hem te beloven,
als Hij met Zijn bescherming met ons zal
wezen, en onze handen zal
geven dat wij hem overwinnen, dat wij die
dag en datum elk jaar
als en verjaardag en een dankdag zoals een
Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen;
en dat wij een tempel to Zijn eer stichten
zullen, waar het Hem zou behagen;
end dat wij het ook aan onzen kinderen
zullen zeggen, dat zij met ons erin moeten
delen, tot gedachtenis ook voor onze
opkomende geslachten.
Want de ere van Zijn Naam daardoor zal
verheelikt worden, dat de roem en eer van
overwinning
aan Hem zal worden
gegeven.

"With these words A group of about 470 Voortrekkers, led by Andries Pretorius, defended a laager (circle of ox wagons) against Zulu impis, ruled by King Dingane and led by Dambuza (Nzobo) and Ndlela kaSompisi, numbering between 10 and 20 thousand.
Partly due to the fact that the Voortrekkers used rifles and at least one light cannon against the Zulus' spears, as well as the good location and motivation of the Voortrekkers, only three Voortrekkers were wounded and none perished; that contrasted against the more than 3,000 Zulu warriors who died."
We celebrate the day of Reconcilliation today but at the same time we remember what God did that day as well. He has saved this country on many occasions and I just hope that people will always bear this in mind when times are tough.

1 comment:

Forzavryheid said...

It will always be the Day of The Covenant in my books... : )